menu
Hỗ trợ đào tạo nhân lực dệt may

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Được biết, ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các cơ chế chính sách tài chính để hỗ trợ triển khai thực hiện các Chương trình sản xuất vải phục vụ xuất khẩu, Chương trình phát triển cây bông, Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May.
Theo quy định, kinh phí nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Dệt May được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương hàng năm.

Chia sẻ:

Copyright © 2016 - 2023 Vải sợi Tín Nghĩa. Designed by AIB.VN

  • Online: 1
  • Tổng truy cập: 228312